BAĞLI

BAĞLI I sif. İp, zəncir və s. ilə bənd edilmiş; örtülü, qapalı. Könül dedikləri, bağlı otaqdır (R.Rza).

BAĞLI II sif. Bağı çox olan yer. Yerlərə baxıram – bağçalı-bağlı; Göylərə baxıram – qapısı bağlı (S.Vurğun).

BAĞLI III sif. Məftun, vurulmuş. Bəlkə qız səni sevmir. Ürəyi özgəsinə bağlıdır (M.F.Axundzadə).

BAĞLI IV sif. Əlaqədar. Bülbüllə bağlı bir epizodu da xatırlayıram.

 

BAĞLI sözü nədir? – BAĞLI sozu nedir? – BAĞLI sözünun mənası – BAĞLI sozunun omonimi – BAĞLI sözünün omonimi – BAĞLI omonimi – BAĞLI basqa menasi var mi? – BAĞLI sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın