BAĞIŞLAMAQ

BAĞIŞLAMAQ I f. Hədiyyə etmək, peşkəş vermək. Günəş bizə bağışlamış al bayraqlı səhəri (S.Vurğun).

BAĞIŞLAMAQ II f. Günahından, təqsirindən keçmək, əfv etmək. Məncə yaraşmayır çoxuna bu ad; Məni bağışlasın sevgilim həyat (S.Vurğun).

 

BAĞIŞLAMAQ sözü nədir? – BAĞIŞLAMAQ sozu nedir? – BAĞIŞLAMAQ sözünun mənası – BAĞIŞLAMAQ sozunun omonimi – BAĞIŞLAMAQ sözünün omonimi – BAĞIŞLAMAQ omonimi – BAĞIŞLAMAQ basqa menasi var mi? – BAĞIŞLAMAQ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın