BABI

BABI I is. [ fars. ] XIX əsrin ortasında İranda “Bab” təxəllüslü Mirzə Əli Məhəmməd tərəfindən təsis edilmiş dini təriqətə mənsub olan adam.

BABI II sif. [ fars. ] Dinsiz, inamsız, kafir. Bu isə bəs o ləinin də işi qullabıdır; Dini, imanı danıb, yoldan azıbdır, babıdır (M.Ə.Sabir).

 

BABI sözü nədir? – BABI sozu nedir? – BABI sözünun mənası – BABI sozunun omonimi – BABI sözünün omonimi – BABI omonimi – BABI basqa menasi var mi? – BABI sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın