AXIR

AXIR/AXUR I is. İçərisi yonulmuş, mala yem tökmək üçün nov. Naxıra gedərəm çoban olmaz, axıra gedərəm saman (C.Cabbarlı).

AXIR II is. [ ər. ] Son, aqibət, nəticə. Ay arvad! Mənim axır sözümdü (C.Məmmədquluzadə).

AXIR III ədat Nəhayət. Unutmuşam cəfaları, dərdləri; Axır gəlib sənə yetişdim, Əsli! (Ü.Hacıbəyov).

 

AXIR sözü nədir? – AXIR sozu nedir? – AXIR sözünun mənası – AXIR sozunun omonimi – AXIR sözünün omonimi – AXIR omonimi – AXIR basqa menasi var mi? – AXIR sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın