a

a₁ : Azərbaycan əlifbasının birinci hərfi.Həmin “a” sövtü millətlərin bəzisinin dilindəçox işlənir, bəzisinin dilində az işlənir.C.Məmmədquluzadə.

Read More