ZÖVQ

ZÖVQ ZÖVQ – CÖVR Həm zövqüdür, həm cövrüdür ömrün o, həyatın; İnsanı ucaldan da, qocaldan da məhəbbət (B.Vahabzadə).     ZÖVQ sozunun antonimi nedir? – ZÖVQ sozunun antonimi haqqinda melumat – ZÖVQ sözünün antonimi nədir? – ZÖVQ sözünün antonimi haqqında məlumat – ZÖVQ sozunun antonimi

Read More

ZORLUQ

ZORLUQ ZORLUQ – ZƏİFLİK Hacı Vəlinin müəyyən prinsipləri var idi, şeyləri zorluqla qəbul edirdi (Çəmənzəminli); O öz zəifliyini bilirdi (M.Hüseyn).     ZORLUQ sozunun antonimi nedir? – ZORLUQ sozunun antonimi haqqinda melumat – ZORLUQ sözünün antonimi nədir? – ZORLUQ sözünün antonimi haqqında məlumat – ZORLUQ sozunun antonimi

Read More

ZORLA

ZORLA ZORLA – XOŞLA Sizin onu zorla pozdurmağa haqqınız yoxdur (C.Cabbarlı); Bu gün xoşla qoymasan, sabah qaçar gələr (C.Cabbarlı).     ZORLA sozunun antonimi nedir? – ZORLA sozunun antonimi haqqinda melumat – ZORLA sözünün antonimi nədir? – ZORLA sözünün antonimi haqqında məlumat – ZORLA sozunun antonimi

Read More

ZORLU

ZORLU ZORLU – ZƏİF Qüvvətli olsan da, yoxsulu döymə; Demə ki, zorluyam, qolum yaxşıdır (Xəstə Qasım); – Bəzi kəndlərdə yoxsullar qrupu zəif idi (Mir Cəlal).     ZORLU sozunun antonimi nedir? – ZORLU sozunun antonimi haqqinda melumat – ZORLU sözünün antonimi nədir? – ZORLU sözünün antonimi haqqında məlumat – ZORLU sozunun antonimi

Read More

ZORBALAŞMAQ

ZORBALAŞMAQ ZORBALAŞMAQ – BALACALAŞMAQ Günlər keçdi, aylar keçdi, balaca Cəbi yavaş-yavaş boy atırdı, fəqət həmişə zəif, üzü kiçik, başı isə zorbalaşırdı (N.Nərimanov); Mənim gözümdə qonşum balacalaşırdı.     ZORBALAŞMAQ sozunun antonimi nedir? – ZORBALAŞMAQ sozunun antonimi haqqinda melumat – ZORBALAŞMAQ sözünün antonimi nədir? – ZORBALAŞMAQ sözünün antonimi haqqında məlumat – ZORBALAŞMAQ sozunun antonimi

Read More

ZORBALIQ

ZORBALIQ ZORBALIQ – BALACALIQ Bu zorbalıqda ayı mənim qamçımın qorxusundan hər cür oyun çıxarır, amma bu balacalıqda qızın əlində aciz qalmışam (S.S.Axundov).     ZORBALIQ sozunun antonimi nedir? – ZORBALIQ sozunun antonimi haqqinda melumat – ZORBALIQ sözünün antonimi nədir? – ZORBALIQ sözünün antonimi haqqında məlumat – ZORBALIQ sozunun antonimi

Read More

ZORAKILIQ

ZORAKILIQ ZORAKILIQ – KÖNÜLLÜLÜK İş zorakılıq məsələsinə gəlirsə, bizimkilər oradadırlar, qorxmayın (M.S.Ordubadi); Vəzifəni könüllülük prinsipi əsasında bölüşdürmək lazımdır (“Azərbaycan”).     ZORAKILIQ sozunun antonimi nedir? – ZORAKILIQ sozunun antonimi haqqinda melumat – ZORAKILIQ sözünün antonimi nədir? – ZORAKILIQ sözünün antonimi haqqında məlumat – ZORAKILIQ sozunun antonimi

Read More

ZORBA

ZORBA ZORBA – BALACA Xeyli axtarışdan sonra qarşılarına zorba bir dovşan çıxdı (A.Şaiq); Balaca, isti və səliqəli bir mənzil idi (Mir Cəlal).     ZORBA sozunun antonimi nedir? – ZORBA sozunun antonimi haqqinda melumat – ZORBA sözünün antonimi nədir? – ZORBA sözünün antonimi haqqında məlumat – ZORBA sozunun antonimi

Read More

ZORAKI

ZORAKI ZORAKI – KÖNÜLLÜ İstəyən könüllü, istəməyən zorakı – deyib muzdur Vəli düz Hacı Qulunun gözünün içinə baxdı (M.İbrahimov).     ZORAKI sozunun antonimi nedir? – ZORAKI sozunun antonimi haqqinda melumat – ZORAKI sözünün antonimi nədir? – ZORAKI sözünün antonimi haqqında məlumat – ZORAKI sozunun antonimi

Read More

ZOR

ZOR ZOR – ASAN Müqim bəy sabahkı işin çox zor iş olduğunu kəsdirdi (S.Rəhimov); Silvionun dueli indiki vuruşmadan çox asandır (M.Hüseyn).     ZOR sozunun antonimi nedir? – ZOR sozunun antonimi haqqinda melumat – ZOR sözünün antonimi nədir? – ZOR sözünün antonimi haqqında məlumat – ZOR sozunun antonimi

Read More