AŞMAQ

AŞMAQ I f. Keçmək; düşmək; çıxmaq. Oradan çıxıb erməni küçələrinə aşdılar (M.F.Axundzadə).

AŞMAQ II f. Düzəlmək; keçmək; təmin olunmaq. A Gülər, rəng gətir, rəngsiz aşmaz işimiz (S.Rəhman).

AŞMAQ III f. Çevrilmək, yıxılmaq. O tərəf-bu tərəfə çox aşdı, ancaq gözlərinə yuxu gəlmədi (S.Rəhimov).

 

AŞMAQ sözü nədir? – AŞMAQ sozu nedir? – AŞMAQ sözünun mənası – AŞMAQ sozunun omonimi – AŞMAQ sözünün omonimi – AŞMAQ omonimi – AŞMAQ basqa menasi var mi? – AŞMAQ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın