ASMA

ASMA I is. Paltar asmaq üçün qarmaq, paltarasan. Boz şinelini və gün bozartmış papağını çıxarıb koridordakı asmadan asdı (S.Rəhimov).

ASMA II is. tex. Talvar, çardaq. Tütünü asmalarda qurudurlar.

ASMA III sif. Bir yerdən asılan, sallanan. Dünyada körpü çoxdur; Adlısı, adsızı var; Dəmirdən, asma körpü; Daşdan hörülmə körpü (B.Azəroğlu).

 

ASMA sözü nədir? – ASMA sozu nedir? – ASMA sözünun mənası – ASMA sozunun omonimi – ASMA sözünün omonimi – ASMA omonimi – ASMA basqa menasi var mi? – ASMA sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın