AS

AS I is. [ ər. ] Kart oyununda: tuz, təkxallı qumar kağızı.

AS II is. [ ər. ] Mahir təyyarəçi.

AS III sif. [ ər. ] Sözü keçən, nüfuzlu adam. O, as adamdır. Hamı ona hörmət edir.

AS IV f. Bir şeyi yuxarıdan bənd etmək, sallamaq. Sağ meşə, sol meşə, yollar ensiz, dar; Sanki dağ başından kəndir asmışlar (B.Azəroğlu).

 

AS sözü nədir? – AS sozu nedir? – AS sözünun mənası – AS sozunun omonimi – AS sözünün omonimi – AS omonimi – AS basqa menasi var mi? – AS sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın