ALIŞDIRMAQ

ALIŞDIRMAQ I f. Yandırmaq, alovlandırmaq. Papiros alışdırdı (B.Bayramov).

ALIŞDIRMAQ II f. Öyrətmək, ələ öyrətmək. Güldü Bənna: – Bəli, – dedi, – Gərək tələsək; Cəld olmağa alışdıraq hər bir naşını (Ə.Cəmil).

 

ALIŞDIRMAQ sözü nədir? – ALIŞDIRMAQ sozu nedir? – ALIŞDIRMAQ sözünun mənası – ALIŞDIRMAQ sozunun omonimi – ALIŞDIRMAQ sözünün omonimi – ALIŞDIRMAQ omonimi – ALIŞDIRMAQ basqa menasi var mi? – ALIŞDIRMAQ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın