ALACADAMAX

(Cənubi Azərbaycan)
quş adı. – Alacadamax ağaca qondu

Bir cevap yazın