AGENT

AGENT I is. [ lat. ] Casus; vəkil edilmiş şəxs. Agentlər qayığı Qaraşəhər körpüsündə gözləyirmişlər (A.Şaiq).

AGENT II is. [ lat. ] term. Elmi terminologiyada istehsal edən amil, səbəb. Məlum olduğu kimi, fontan üsulu ilə neft çıxarılması dövrünü uzatmaq üçün laylara su və ya digər agentlər vurmaq lazımdır.

 

AGENT sözü nədir? – AGENT sozu nedir? – AGENT sözünun mənası – AGENT sozunun omonimi – AGENT sözünün omonimi – AGENT omonimi – AGENT basqa menasi var mi? – AGENT sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın