AĞBUYNUZ

(Qazax)
qabığı soyulmuş quru ağac. – Meşədən xeyli ağbuynuz gətirdim

Bir cevap yazın