ƏYİNDİRİX’

(Yevlax)
köynəyin kürək tərəfinə möhkəmlik üçün tikilən əlavə parça. – Könə: əyindirix’ qoyanda dağılmaz

Bir cevap yazın