ƏTMƏX’

I
(Çənbərək)
görünmək. – Dadaşın niyə ətmirdi bir həfdədi
II
(Cəbrayıl, Füzuli)
1. cavab qaytarmaq
2. deyinmək
III
(Çənbərək)
atmaq, qalxıbdüşmək. – Çopanı qoruxçu oxartana vuruf kun, indi boşu ətir

Bir cevap yazın