ƏTDİX’

I
(Zəngibasar)
ağır tərpənən, iş bacarmayan. – Onnan heş zad gözdəmə, ətdi: n biridi
II
(Cəbrayıl)
ət hazırlığı üçün verilən heyvan. – Böyün irayona ətdix’ aparacıyıx

Bir cevap yazın