ƏSRƏG

I
(İmişli)
qızışmış, coşmuş (dəvə). – Əsrəg dəvə adama gələr; – Əsrəg dəvə qolun üzdü
II
(İmişli)
qızışmış dəvənin ağzına vurulan buruntaq. – Əsrəgi vurullar dəviyə, adamı yaralamasın

Bir cevap yazın