ƏRİNİX’LƏMMƏX’

(Mingəçevir)
ərimək, əriməyə başlamaq. – Yağ ərinix’lənif

Bir cevap yazın