zarıltı : is. Ağrıdan, əzabdan və ya şiddətlihəyəcandan insanın çıxardığı səs; inilti.Qaraca qız tamam gecəni ufultu və zarıltı iləkeçirib sübhə yaxın yuxuya getdi. S.S.Axundov.Eşikağası keçərkən zindandan Zamanınzarıltısını eşitdi. Çəmənzəminli.

Bir Cevap Yazın