víza : [lat.] rəs.

  • Bir xarici ölkəyə daxilolmaq, orada yaşamaq, yaxud oradan getməküçün xarici pasportda edilən xüsusi qeyd,rəsmi icazə. Viza almaq. Viza vermək. – MissHannanın pasportunu Culfa jandarm polkovnikiŞtraub viza etmişdi. M.S.Ordubadi
  • Rəsmi vəzifə sahibinin, hər hansı birkağız üzərində onun məzmunu ilə razı olduğunugöstərən qeydi. Viza qoymaq. Müdir özvizasını qoydu.
  • Bir Cevap Yazın