ZÜYÜLDƏMƏX’

I
(Naxçıvan, Ordubad)
sürüşmək. – Mükayıl, yol xarabdı, maşını züyüldəmə: qoyma ha (Ordubad)
II
(Zəngibasar)
ağlamaq. – Dilə tut uşəği, züyüldəməsin

Bir cevap yazın