züyüldəmə₁ : “Züyüldəmək1”dən f.is.


Bir cevap yazın