ZÜYRÜŞMƏX’

(Naxçıvan, Ordubad)
sürüşmək. – Mənim əyağım züyrüşdü (Naxçıvan)

Bir cevap yazın