ZÜVÜLDƏMƏX’

(Naxçıvan, Ordubad)
sürüşmək. – Mən züvüldədim, əmə yıxılmadım (Naxçıvan)

Bir cevap yazın