ZÜVMƏX’

(Naxçıvan, Ordubad, Şərur)
bax zivməx’ . – Qıçım qışda buzda züvdü, yıxıldım (Şərur)

Bir cevap yazın