ZÜRZÜQ

(Zaqatala)
dərd, qəm, qüssə, kədər
◊ Zürzüqə gitmax – dərdə-qəmə batmaq, qüssələnmək, kədərlənmək. – Oğlan zürzüqə gidipti

Bir cevap yazın