ZÜPBÜZ

(Meğri)
həvəngdəstə. – Xıcca qız getdi züpbüzzə duz döyməğə

Bir cevap yazın