ZÜLZÜLƏ

(Salyan)
ağlaşma. – Yoldan keçəndə gördim ki, Hacının öyünnən bi zülzülə başdadı

Bir cevap yazın