ZÜLƏ GETMƏX’

(Zəngibasar)
həsrətini çəkmək, ürəyi istəmək. – Gədədən ötün züleydirəm

Bir cevap yazın