ZUĞA

(Qazax)
naxışlı qadın başmağı

Bir cevap yazın