ZÜBÜDƏ

(Kürdəmir, Oğuz)
tamamilə, büsbütün. – Hu didix’ləri söz zübüdə yalandı (Oğuz)

Bir cevap yazın