ZOXMA

(Gədəbəy, Tovuz)
bax zıxma . – Boş böyrümə bir zoxma vurdu, az qaldım öləm (Tovuz)

Bir cevap yazın