ZÖVZÜMƏX’

(İrəvan)
hürmək. – Bu it axşamacan zövzüyür, adamın zəhləsin tökür

Bir cevap yazın