zövqsüzcəsinə : zərf Zövqsüz, yaxşızövqə, zərifliyə, incəliyə, estetik tələblərəuymaz bir surətdə. ..Bu da müharibədən əvvəlzövqsüzcəsinə və savadsızcasına çəkilmiş birneçə səthi, boş kinofilmin verdiyi məlumatdanirəli getməmişdi. Ə.Əbülhəsən.


Bir cevap yazın