ZORVALAMMAX

(Şəki)
zorbalanmaq, böyümək. – Zorvalanıf dana boydə olmuşdu qoyin

Bir cevap yazın