ZORUX

(Çənbərək, Qazax)
tənbəl. – Zorux Hümbət axşamatan cöyüzün kölgöyündə yaterdı (Çənbərək)

Bir cevap yazın