ZORT

(Gədəbəy)
qaba, kobud (adam). – Zort adamı dindirməsəη hamısınnan yaxşıdı

Bir cevap yazın