ZOLLAMAX

(Çənbərək, Kürdəmir, Qazax, Şamaxı, Tovuz, Zəngilan)
gönü uzununa kəsmək, zolaq-zolaq kəsmək. – Gönü qurudub zollamağ lazımdı (Şamaxı); – Gönü qabaxcadan duzduyurux, so:ra quruyana yavıx zolluyurux (Zəngilan); – O gönü zolluyuf qamçı düzəldəjəm (Tovuz)

Bir cevap yazın