ZOLABƏNT

(Ordubad)
tənəkləri bağlamaq üçün işlədilən şiv. – Biz tənəx’ləri zolabəntnən bağlarıx, küləx’ yıxmasın

Bir cevap yazın