zol-zol₁ : sif. Zollar, zolaqlar şəklindəolan. // Üzərində zolaqlar olan. Zol-zol parça._ Zol-zol etmək – 1) b a x zol çəkmək(“zol1”də); 2) zolaqlar şəklində izlər əmələgələnə qədər qırmanc, şüv və s. ilə vurmaq.Əndamını zol-zol elədi. // Zərf mənasında.Zolaqlar şəklində, zolaq kimi. Döşəyi, yorğanızol-zol cırdılar; Zolaqları kəndir kimiburdular. H.K.Sanılı. [Kəyan Hacıyevin] gözləribir az şişmişdi, üzündə bir neçə barmağınınyeri zol-zol dururdu. Ə.Əbülhəsən.


Bir cevap yazın