ZOĞALI

(Şəmkir)
müxtəsər; düzünə. – Biz zoğalı danışırıx; – Sözün zoğalısın de

Bir cevap yazın