ZİYARALANMAX

(Zaqatala)
şikayətlənmək, gileylənmək. – Çox ziyaralanma

Bir cevap yazın