ZİYANXAB

(Masallı)
1. bədxərc
2. ziyankar
3. şərçi, başqasına şər atan. – Sən ziyanxab adamsan

Bir cevap yazın