ziyad₁ : zərf [ər.] klas. Çox, artıq. KirvəMəhəmmədxan bəy! Dövlətin ziyad; Həm evinabad, sümüyün polad. Aşıq Piri. _ Ziyadetmək (eyləmək) – artırmaq. Çərxi-fələkzülmü ziyad eləmiş; Hicran məni gündə döyər,ağlaram. M.V.Vidadi. [Pəri və Şölə xanım:]Ağa, Allah sənin ömür və dövlətini ziyadeləsin, yüz il xanlıq edəsən! M.F.Axundzadə.Ziyad olmaq – çoxalmaq, artmaq. Zövq üzrəmey artırırdı zövqüm; Şövq üzrə ziyad olurduşövqüm. Füzuli. Ziyad olur gözümün nuru,ey gözüm nuru; Səbahü şam təmaşayi-xəttüxalında. S.Ə.Şirvani. Əgər ki yayda zəhmətiəkinçinin ziyad olur; Ziyad olursa, qış günüo da o qədr şad olur. A.Səhhət.


Bir cevap yazın