ZIXMALAMAX

(Gədəbəy)
yumruqla vurmaq. – Elə zıxmaladım, heç məni vurmağa əl aça bildi ki?

Bir cevap yazın