ZIXMA

(Gədəbəy, Tovuz)
yumruq, dürtmə. – Saηa bir zıxma vurram, bir il özüηə:lməssəη (Tovuz); – Bir zıxma vurram, böyrəyiη içiηə tüşər (Gədəbəy)

Bir cevap yazın