ZIVILLIX

(Qazax)
qalın pöhrəlik, qalın kolluq

Bir cevap yazın