ZIRZIR

(Kəlbəcər)
ağlağan. – Mirzə elə uşaxlıxdan zırzırdı

Bir cevap yazın