ZİRZƏLƏMƏX’

(Başkeçid, Bolnisi, Borçalı)
bax zirəzələməx’ . – Qapıyı zirzələ (Borçalı)

Bir cevap yazın