ZIRPIZOĞAL

(Zəngibasar)
böyük, yekə, nəhəng, qüvvətli. – Bı zırpızoğalnan bacarmağ olar bə:m?

Bir cevap yazın